perjantai 26. huhtikuuta 2019

Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma päivittyy

Uusi Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma on ollut nyt käytössä 1.8.2017 alkaen. Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma perustuu opetushallituksen lokakuussa 2016 julkaisemiin  varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Opetushallitus on nyt päivittänyt perusteet, jonka vuoksi myös seudullista varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitettävä.

Päivityksen yhteydessä haluamme yhteisesti arvioida seudullisen suunnitelman vaikuttavuutta, johon tarvitsemme myös huoltajien apua. Esitämme kuukausittain muutaman kysymyksen sähköisesti, joihin toivomme mahdollisimman monen vastaavan, jotta saamme realistisen kuvan seudullisen varhaiskasvatuksen tilasta ja voimme kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan.

Ensimmäiset kysymykset liittyvät positiiviseen pedagogiikkaan. Joensuun seudun varhaiskasvatusta ohjaa positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on tunnistaa lasten vahvuuksia sekä antaa kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta vahvuuksien käyttämisestä ja tehdä onnistumisia näkyväksi.
Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on laajentaa ja tunnistaa jokaisen lapsen taitoalueita ja kiinnostuksen kohteita. Tämä tapahtuu parhaiten lapsen toimijuutta ja osallisuutta tukemalla. Vahvuuksien ja myönteisten hetkien tunnistaminen kasvattaa lapsen itsetuntoa, lisää uskoa omiin mahdollisuuksiin ja lujittaa myönteistä käsitystä itsestä.
Kiitos ja mukavaa kevättä!

torstai 8. kesäkuuta 2017

SEUTU-VASU VALMIS

Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma on valmis ja luettavissa osoitteessa
Kiitos kaikille prosessiin osallistuneille!

maanantai 10. huhtikuuta 2017

Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman luonnos

Seudun varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen alkaa olla loppusuoralla. Nyt teillä, hyvät huoltajat, on mahdollisuus tutustua seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman luonnokseen. Viimeinen luku, toiminnan arviointi ja kehittäminen puuttuu tästä versiosta sen ollessa vielä työn alla.

Oheisesta linkistä pääsette tutustumaan seutu-vasun luonnokseen:

Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman luonnos

Palautetta luonnoksesta voi jättää tästä linkistä:

Huoltajien palaute seutu-vasu:sta

Vanhempainiltojen materiaalia

Osassa kunnista on jo ehditty pitää vanhempainiltoja uuden seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman tiimoilta. Tässäpä on materiaalia noiden iltojen annista: Joensuun vanhempainillat

Huhtikuun kysymys

Joensuun seudun varhaiskasvatusta kehitetään vahvuuksien kautta. Mitkä ovat mielestänne kolme parasta asiaa lapsenne päiväkodissa/perhepäivähoidossa?

Vastaamaan pääsette tästä linkistä

perjantai 17. helmikuuta 2017

Helmikuun kysymykset


Hyvä vuorovaikutus lasten ja aikuisten kesken on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta.
Kirjatkaa muutamalla sanalla, millainen on lapsen ja Sinun mielestä hyvä kasvattaja, ope tai hoitaja päiväkodissa/perhepäivähoidossa?

Vastaamaan pääset tästä linkistä: Klikkaa tästä

tiistai 17. tammikuuta 2017

Tammikuun kysymys


Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa velvoitetaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä kirjaamaan tavat, joilla tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa.

Kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, käydään aloituskeskustelu. Aloituskeskustelussa sovitaan lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista ja lapsi, perhe sekä varhaiskasvatuksen kasvattaja tutustuvat toisiinsa. Kävisittekö aloituskeskustelun mieluummin kotona vai tulevassa päiväkodissa/perhepäivähoitopaikassa?

Vastaamaan pääsette tästä linkistä.

Voitte vastata myös marraskuun ja joulukuun kysymyksiin, jos ette vielä ole sitä tehneet, kiitos.